Biblický týden

Biblický týden 2016

Termín:  24-31.7. 2016

Místo:     RS Immanuel – Dlouhý u Ždírce nad Doubravou

Téma:      Polemika s Bohem

Dopis (ke stažení) + Plakátek (ke stažení)

Řečník:    Laurence Turner

Když pročítáme biblické příběhy, často čteme o tom, jak Bůh promlouvá k lidem. A stejně často lidé mluví k Bohu. Žalmisté, proroci i apoštolové chválí Boha pro jeho dobrotu a vedení. Ale ne vždy. Vždyť Bible je nejen knihou odpovědí, ale také otázek. Věřící lidé kladou Bohu otázky a ptají se po smyslu jeho činů ve světě. Tyto části Bible většinou přehlížíme s pocitem, že věnovat se jim by mohlo být nebezpečné. Přesto platí, že právě zde se ukrývají jedny z nejhlubších částí Písma. Naše společné studium se zaměří na některé z nich. Budeme putovat s Jonášem, jenž se přel s Bohem od začátku do konce svého poslání. Budeme přemýšlet spolu s Abakukem o tom, proč Bůh jedná na první pohled nespravedlivě. Budeme zkoumat, jak Jób jednal s Hospodinem s udivující trpělivostí. Budeme zpívat s žalmisty o jejich pochybnostech o Božím jednání, jež nabízejí jako oběť bohoslužby. Budeme zkoumat, jak důležité je v duchovním životě rozlišovat mezi pochybností a skepsí.

 

 Medailon řečníka:turner-laurence

 Laurence Turner je člověk, u něhož se hluboký vhled do Starého zákona snoubí s jemností anglického gentlemana. To je   pro teologa a anglofila, jako jsem já, jedinečná kombinace. Podobně jako náš Jiří Beneš, dokáže i dr. Turner předávat druhým okouzlení, překvapení a úžas, jež v něm vyvolává čtení hebrejského textu. Poslouchat jeho kázání pro mě vždy představovalo koncentrované potěšení. Jeho teologie se dokáže pohybovat na jemné hraně mezi adventistickými kořeny, jichž se pevně drží a světem kolem nás. Jako jeden z mála (spolu s J. Doukhanem) se pokusil reflektovat důsledky, jež by pro naší teologii měla mít zkušenost šoa (holokaustu). Jeho komentář ke knize Genesis je silný právě v těch věcech, jež jsou pro něj typické. Laurence Turner dokáže být citlivý na jemné náznaky, narážky a ironii, jež může čtenář snadno přehlédnout. Téma, jež vybrali organizátoři Biblického týdne – Polemika s Bohem – myslím dokonale vystihuje právě to, v čem je Laurence Turner nejlepší. Moc se těším na poslední červencový týden! 

Michal Balcar (překladatel BT 2016)